Tietoa yhdistyksestä

Yhdistyksen tarkoituksena on lasten edunvalvontatoiminnan kehittäminen ja tunnettavuuden lisääminen. Lastensuojelun edunvalvoja toimii lastensuojelu- ja rikosprosesseissa.

Yhdistys edesauttaa jäsentensä ammattitaidon ylläpitämistä ja kehittämistä erilaisin koulutuksin, tapahtumin ja verkostoitumalla muiden tahojen kanssa.

Toiminta perustuu lapsen oikeuksien kunnioittamiseen ja lapsen edun huomioonottamiseen kaikissa tilanteissa.