Lastensuojelussa sosiaalityöntekijän velvollisuutena on hakea edunvalvojaa.
Rikosprosessissa edunvalvojan hakee tutkinnanjohtaja tai syyttäjä.

Lastensuojelun käsikirja

Lastensuojelun edunvalvojan hakeminen

  • Ota yhteys yhdistyksen edunvalvojaan

  • Tarkista edunvalvojan soveltuvuus ja jääviys

  • Täytä hakemus

  • Määrittele hakemukseen edunvalvojan tehtävänkuva,  perustele tarve sekä edunvalvojan soveltuvuus tehtävään

Väliaikaismääräys edunvalvonnalle:

Väliaikaismääräyksen hakemisen voidaan katsoa olevan aiheellista silloin kun kyseessä on lapsen psyykkisen tai/ ja fyysinen terveyden vaarantuminen tai tutkinnalliset syyt sitä edellyttävät.