Yhdistyksen kaikki jäsenet ovat käyneet Lasten edunvalvoja -koulutuksen

Hallitus 2020

Puheenjohtaja
Arja Ahonen
arjaahon@gmail.com
0405774030
Varapuheenjohtaja
Leena Kaitonen
Sihteeri
Päivyt Suhonen
Rahastonhoitaja
Eija Sorvali
Varajäsenet 
Jaana Koski-Aaltonen
Laura Närvi
Jäsensihteeri 
Tuula Abdo
Muut varsinaiset jäsenet
Kari Karanko