Yhdistyksen kaikki jäsenet ovat käyneet Lasten edunvalvoja -koulutuksen

Hallitus 2023

Puheenjohtaja Arja Ahonen / arjaahon@gmail.com
Sihteeri Laura Närvi
Rahastonhoitaja Eija Sorvali
Jaana Koski-Aaltonen
Leena Kaitonen
Kari Karanko
Anne Åkar